Inici > Declaració d’accessibilitat

DECLARACIÓ D'ACCESSIBILITAT​

https://caldereriaasonac.com/

L’entitat Caldereria Asonac s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://caldereriaasonac.com/

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb l’RD 1112/2018 a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

 1. Falta de conformitat amb l’RD 1112/2018
 • Existeixen logotips i imatges amb text alternatiu incorrecte o confús i imatges complexes sense descripció textual [requisit número 9.1.1.1 Contingut no textual, d’UNE-EN 301549:2022].
 • Existeixen llistes creades de manera incorrecta (sense etiqueta de llista), taules amb cel·les etiquetades incorrectamene i etiquetes invisibles en elements de formularis [requisit número 9.1.3.1 Informació i relacions, d’UNE-EN 301549:2022].
 • Existeixen taules no adaptades a grandàries de pantalla petits i camps de formulari que no es visualitzen correctament en grandàries de pantalla petits [requisit número 9.1.4.10 Reajustament de text, d’UNE-EN 301549:2022].
 • Existeix text que en canviar els espais i altures de línia no es visualitza correctament [requisit número 9.1.4.12 Espaiat de text, d’UNE-EN 301549:2022].
 • Existeixen elements que no són accessibles per teclat, com per exemple enllaços a xarxes socials, l’editor de textos per a comentaris, elements per a ordenar resultats de cerca, la paginació dels resultats de cerca o les fletxes de calendari [requisit número 9.2.1.1 Teclat, d’UNE-EN 301549:2022].
 • Hi ha elements que no reben el focus i per tant no es pot interactuar amb ells mitjançant el teclat, per exemple [requisit número 9.2.4.3 Ordre del focus, d’UNE-EN 301549:2022].
 • Hi ha enllaços en els quals no s’identifica correctament la seva funció (tenen una descripció inadequada, un text massa genèric, un title inadequat…).
  [requisit número 9.2.4.4 Propòsit dels enllaços, d’UNE-EN 301549:2022].
 • Hi ha encapçalats amb text repetit i/o poc descriptiu [requisit número 9.2.4.6 Encapçalats i etiquetes, d’UNE-EN 301549:2022].
 • Existeixen imatges, infografies, textos d’enllaços o botons, text de titulars i contingut que no estan traduïts a altres idiomes [requisit número 9.3.1.2 Idioma de les parts, d’UNE-EN 301549:2022].
 • En alguna pàgina s’està usant la mateixa icona per a diferents propòsits, la qual cosa genera confunsión [requisit número 9.3.2.4 Identificació coherent, d’UNE-EN 301549:2022].
 • Existeixen missatges d’error poc descriptius, o missatges d’error que no estan agrupats en un únic missatge així com falta de suggeriments en formulari per a emplenar els camps correctament [requisit número 9.3.3.1 Identificació d’errors, d’UNE-EN 301549:2022].
 • Existeixen formularis amb camps obligatoris on no s’informa l’usuari d’això, així com camps on falta un exemple textual del format del camp.
  (com per exemple el DNI) [requisit número 9.3.3.2 Etiquetes i instruccions, d’UNE-EN 301549:2022].
 • Existeixen camps de formularis on s’informa de l’error quan s’introdueix un valor incorrecte però no s’informa d’un suggeriment per a la seva correcció.
  [requisit número 9.3.3.3 Suggeriments davant errors, d’UNE-EN 301549:2022].
 • Existeixen pàgines amb errors de sintaxis i per tant algun producte de suport pot no interpretar correctament el contingut (IDs de pàgina duplicats, etiquetes sense tancar, construcciòn incorecta d’etiquetes…). [requisit número 9.4.1.1 Processament, d’UNE-EN 301549:2022].
 • Existeixen pàgines en les quals els productes de suport no podran obtenir informació, interactuar i estar al corrent de l’estat dels controls d’interfície d’usuari, com per exemple, missatges d’ajuda, missatges d’estat de resultat d’accions, atributs d’enllaços, imatge d’idioma de pàgina… que no podran ser llegit per lectors de pantalla en el moment en el qual apareixen [requisit número 9.4.1.2 Nom, funció, valor d’UNE-EN 301549:2022].
 • Podrien existir fallades puntuals d’edició en alguna pàgina web.
 1. Càrrega desproporcionada
  No aplica.
 2. El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable
 • Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d’accessibilitat. Encara que s’ha procurat que la majoria d’ells sí que ho compleixin.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 26/07/2023.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per la pròpia entitat.

Última revisió de la declaració: 26/07/2023.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com per exemple:

 • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

A través del següent formulari de contacte.

Pot presentar:

 • una Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
 • una Sol·licitud d’Informació accessible relativa a:
  • continguts que estan exclosos de l’àmbit  d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que s’estableix per l’article 3, apartat 4
  • continguts que estan exempts del compliment  dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la Sol·licitud d’informació accessible, s’ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Contingut opcional

Aquest lloc web aplica els requisits de la Norma UNE-EN 301549:2022 considerant les excepcions del RD 1112/2018.

L’última revisió de l’accessibilitat s’ha realitzat en 26/07/2023.

El lloc web està optimitzat per als navegadors Microsoft Internet Explorer 8.0 o versions superiors i les últimes versions vigents de Firefox, Safari, Opera i Google Chrome. La resolució web mínima recomanada és de 1280×1024.

El lloc web està dissenyat per a la seva visualització Responsive, amb el que es visualitza de manera òptima en els dispositius tauleta i mòbils. En aquests dispositius està optimitzat per a la seva visualització en les últimes versions vigents de Chrome for mobile, Firefox for mobile, Safari mobile, Opera Mini i navegador natiu d’Android.

C/ Dinamarca Nº 1 (Nave F)
Igualada 08700
(Barcelona)

Contacta'ns